Privacy & cookies

Privacy Statement
Algemeen

Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. (hierna: DHB Bank) respecteert uw privacy en spant zich in om uw persoonlijke gegevens op een vertrouwelijke manier te verwerken, zoals dit voor wordt geschreven door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten. Dit betreft ook de bescherming van de privacy van haar bezoekers als hoogste prioriteit e.g. de ingevulde formulieren. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is DHB Bank, Koningsstraat 168 te 1000 Brussel.

Waar is het op van toepassing?
Deze privacy statement is van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegevens die door de klanten worden verstrekt. Daarnaast is dit statement van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens en andere data van eenieder die de website van DHB Bank bezoekt of er gebruik van maakt.

Doel
DHB Bank zal vragen naar uw persoonlijke gegevens en deze verwerken voor zolang het nodig is het verlenen van onze diensten. In het bijzonder voor het verwerken van persoonlijke gegevens gericht op het verstrekken van informatie van onze producten en diensten van de bank en betrokken partijen, maar ook voor het uitvoeren van promotionele activiteiten. Bovendien zullen uw gegevens gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, zoals fraudebestrijding, bestrijding van witwaspraktijken, opsporings- en controledoeleinden. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zullen er geen data worden verstrekt aan derde partijen, voor zover dit niet voortvloeit uit de wet en andere verplichtingen die van toepassing zijn op DHB Bank. 

Cookies
Deze website (www.dhbbank.com) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn klein tekstbestanden die geplaatst in uw computer of enig andere elektronische apparaten, e.g. tablets, smartphones. Deze cookiebestanden worden beheerd door onze website en geplaatst op uw computer of elektronisch apparaat, wanneer u onze website bezoekt, deze cookies accepteert en het verwerkt wordt door uw webbrowser. De cookiebestanden worden opgeslagen in een map of een submap in uw browser. 

DHB Bank gebruikt de cookie informatie voor de volgende doeleinden:
  • Om de website en zijn inhoud te verbeteren;
  • Uw zoekopdrachten tegemoet te komen;
  • Het inloggen en verificatie ervan mogelijk te maken van uw bezoek op onze website;
  • Uw terugkeer te herkennen op onze website, en;
  • Het mogelijk maken voor het aanbieden van een verbeterde en een persoonlijkere service die mogelijk wordt gemaakt door DHB Bank om de website aan te passen, conform uw persoonlijke wensen.

Informatie in de cookies van de DHB Bank zijn tot een minimum beperkt en kunnen alleen worden gelezen door DHB Bank. U kunt ook de cookiebestanden reguleren via uw eigen computer of elektronische apparaat. Wilt u meer weten over de cookies, over de manier hoe ze moet gebruiken en/of hoe u ze moet verwijderen dan kunt u gaan naar: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

De website zal cookies blijven plaatsen bij de gebruiker van de website, tenzij u uw browser instelt om cookies te weigeren. Het gevolg hiervan is dat sommige gedeelte van de website niet naar behoren kan functioneren of soms al helemaal niet. U kunt uw expliciete instemming geven door de cookies te accepteren.

Er is een overzicht toegevoegd met de soorten cookies die gebruikt worden door deze website.

Wijzigingen en updaten van de privacy statement
Deze privacy statement kan geupdate of (gedeeltelijk) gewijzigd worden aan de nodige aanpassingen naar onze (gewijzigde) beleid en/of aan de toepasselijke regelgeving. DHB Bank adviseert u om deze privacy statement periodiek bij te houden om op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of updates.

Toegang, wijzigingen en bezwaren
Als klant van DHB Bank, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen of te wissen. U heeft ook het recht om te eisen (gratis) dat DHB Bank en aan haar gelieerde ondernemingen stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens die via deze website zijn verzameld. Daartoe kunt u een handgeschreven, gedateerd en ondertekend verzoek met een kopie recto verso van uw identiteitskaart te richten aan DHB Bank, Koningsstraat 168 te 1000 Brussel. Als u onze elektronische boodschappen niet meer wilt ontvangen, kunt u online uitschrijven of door ons te contacteren.

Klachten
Heeft u klachten ten aanzien van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DHB Bank? Neem dan contact op met:

DHB Bank 
DHB Bank (Nederland) N.V. Brussel
Ter attentie van de Directie
Koningsstraat 168, 1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2/221.04.60
Fax : +32 (0)2/219.87.89 
E-mail: complaintsbe@dhbbank.com of
Online Klachtformulier 

Ombudsdienst voor de financiële sector
North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Bruxelles 
Tel. : +32 (0)2/545.77.70 
Fax : +32 (0)2/545.77.79 
E-mail : Ombudsman@ombudsfin.be
Website : http://www.ombudsfin.be

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. : +32 (0)2.274.48.00
Fax : +32 (0)2.274.48.35
E-mail : commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be 

Datum: December 2012

Hierbij een overzicht van de cookie statements:

Functionele Cookies op de DHB Bank website zijn:

Cookie(s)

Doeleinden

Bewaarperiode

CMSPreferredCulture

Deze cookie traceert welk gedeelte van de website u bezoekt en in welk taal.

1 jaar
 

CMSCurrentTheme De naam om het juiste onderwerp te tonen. 1 dag 


Noodzakelijke / Standaard cookie(s) op de DHB website

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
ASP.NET_SessionId Deze cookie houdt bij en identificeert elke gebruiker, zodat gebruikergerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen. Actieve sessi
CMSCookieLevel Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeur van de gebruiker te registreren. 1 jaar

Functionele cookies op de NetBanking website

Cookie(s)

Doeleinden

Bewaarperiode

LastHost

Deze cookie lokaliseert de land vanwaar de gebruiker voor het laatst is ingelogd.

1 maand

Menu

Deze cookie houdt bij welke menu groep er is geselecteerd door de gebruiker.

Actieve sessie

LangCookie

Deze cookie houdt de taalvoorkeur van de gebruiker bij.

 

Actieve sessie

 

Cookies standard

Doeleinden

Bewaarperiode

ASP.NET_SessionId

Deze cookie houdt bij en identificeerd elke gebruiker, zodat gebruiker-gerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen.

 

Actieve sessie

.ASPXAUTH

De ASPXAUTH cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren en te verifieren of het daadwerkelijk de gebruiker is.

Actieve sessie